Lekebergs Revysällskap
Torsdag 29 september 2022     

  Hem
  Bilder
  Bio
  Bli medlem
  Boka biljetter
  Evenemang
  Filmklipp
    Hela föreställningar
  Integritetspolicy
  Kontakt
  Länkar
  Nyheter
  Nyhetsarkiv
  Radio Lekeberg 100,7
  Sponsra oss
  Styrelsen
  Vetenskapspubar
  Vår verksamhet
  Internt
  Karta Fjugesta

  Om cookies
  Webbansvarig


  

 Vi finns också på Facebook!
Revybloggen på NA

Integritetspolicy för Lekebergs Revysällskap

Lekebergs Revysällskap behandlar personuppgifter om sina medlemmar och samarbetspartners/sponsorer på ett säkert och ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom att följa GDPR, dataskyddslagen.

Personuppgifter som Lekebergs Revysällskap hanterar är endast, namn, epost-adress och telefonnummer. Vi sparar dina uppgifter så länge som du fortsätter att medlem/samarbetspartner. Detta för att kunna tillhandahålla information och erbjudanden samt att du som medlem ska kunna ta del av våra medlemsförmåner. Vi ska även kunna fakturera medlems- och sponsorsavgifter.

Om du säger upp ditt medlemskap hos oss så gallras dina personuppgifter bort senast cirka två efter vår vetskap om uppsägningen. Detsamma gäller om du finns med i någon av våra olika mejllistor. I våra mejlutskick har du alltid möjlighet att avregistrera dig.

Rätt att begära information
Vill du veta om Lekebergs Revysällskap behandlar personuppgifter om dig, skicka då en begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. Observera att vi enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel marknadsföring, fakturering, medlemsstatus och mejlutskick. I enlighet med GDPR har du även rätt att begära tillgång till, rättelse och radering, av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet och rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig:
Lekebergs Revysällskap, 875003-0754
Vallgatan 43, 716 31 Fjugesta
Undrar du något om dina personuppgifter och hur de hanteras kontakta Personuppgiftsansvarig kontaktperson hos oss:
Gunilla Pihlblad
Telefon: 0708-229 300
E-post: gunilla.pihlblad@lekebergsrevyn.se


Kom med i vår förening och och stöd kulturen i Lekeberg.

    Bli medlem     Evenemang     Radio Lekeberg     Styrelsen     Nyheter     Filmklipp     Vetenskapspub     Revyer     Folklustspel     Länkar     Medlemssidor     Webb-TV