Lekebergs kommun och Lekebergs Revysällskap välkomnar alla intresserade till en föreläsning om att bemöta personer i kris. Det är kommunen som svarar för innehållet medan revysällskapet står för lokal och allt annat praktiskt.

Föreläsare är Kristina Collin, socionom och universitetsadjunkt vid socialt arbete, Örebro universitet. Hon har erfarenhet av kuratorsarbete inom habilitering och elevhälsa. Idag utbildar Kristina socionomer och blivande kuratorer, bland annat i kris och trauma vid Örebro universitet. 

Föreläsningen kommer att innehålla teorier samt praktiska tips för bemötandet av personer vid svåra händelser. Under kvällen kommer även Lekebergs Posom-/ Krisstödsgrupp finnas för intresseanmälan som frivilliga. 

Det hela sker alltså den 2 maj kl 19-21 på Sparbanksbörsen där det är fri entré och pausservering. Portarna öppnar kl 18.30.

Vid frågor om innehållet, kontakta POSOM-ansvarig eller säkerhetsstrateg via Lekebergs Kommun 0585-487 00.