Styrelse för Lekebergs Revysällskap


Bild på Per-Arne Brånsgård Per-Arne Brånsgård  Ordförande
Bild på Kajsa Söderberg Kajsa Söderberg  Kassör
Bild på Maud  Carlson Maud  Carlson  Vice sekreterare
Bild på Cecilia Ekström Cecilia Ekström  Ledamot
Bild på Bosse Johansson Bosse Johansson  Ledamot
Bild på Gill Kullberg Gill Kullberg  Sekreterare
Bild på Lennart M Pettersson Lennart M Pettersson  Ledamot
Bild på Gunilla Pihlblad Gunilla Pihlblad  Vice ordförande
Bild på Dag Stranneby Dag Stranneby  Ledamot
Bild på Mikael Strömberg Mikael Strömberg  Ledamot
Bild på Gunnar Öquist Gunnar Öquist  Ledamot
Bild på Johan Deile Johan Deile  Ersättare
Bild på Erik Neogard saknas Erik Neogard  Ersättare
Bild på Mikael Wickström saknas Mikael Wickström  Ersättare