Styrelse för Lekebergs Revysällskap

Per-Arne Brånsgård  Ordförande
Gunilla Pihlblad  Vice ordförande
Kajsa Söderberg  Kassör
Maud  Carlson  Sekreterare
Gill Kullberg  Ledamot
Bosse Johansson  Ledamot
Erik Neogard 
Ledamot
Dag Stranneby  Ledamot
Mikael Strömberg  Ledamot
Mikael Wickström Ledamot
Gunnar Öquist  Ledamot
Johan Deile  Ersättare och vice sekreterare
Carina (Kajsa) Henricson  Ersättare
Johanna Norsell Ersättare