Integritetspolicy för Lekebergs Revysällskap


Lekebergs Revysällskap behandlar personuppgifter om sina medlemmar och samarbetspartners/sponsorer på ett säkert och ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom att följa GDPR, dataskyddslagen.

Personuppgifter som Lekebergs Revysällskap hanterar är endast, namn, epost-adress och telefonnummer. Vi sparar dina uppgifter så länge som du fortsätter att medlem/samarbetspartner. Detta för att kunna tillhandahålla information och erbjudanden samt att du som medlem ska kunna ta del av våra medlemsförmåner. Vi ska även kunna fakturera medlems- och sponsorsavgifter.

Om du säger upp ditt medlemskap hos oss så gallras dina personuppgifter bort senast cirka två efter vår vetskap om uppsägningen. Detsamma gäller om du finns med i någon av våra olika mejllistor. I våra mejlutskick har du alltid möjlighet att avregistrera dig.

Rätt att begära information

Vill du veta om Lekebergs Revysällskap behandlar personuppgifter om dig, skicka då en begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. Observera att vi enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel marknadsföring, fakturering, medlemsstatus och mejlutskick. I enlighet med GDPR har du även rätt att begära tillgång till, rättelse och radering, av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet och rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig:
Lekebergs Revysällskap, 875003-0754
Vallgatan 43, 716 31 Fjugesta
Undrar du något om dina personuppgifter och hur de hanteras kontakta Personuppgiftsansvarig kontaktperson hos oss:
Gunilla Pihlblad
Telefon: 0708-229 300
E-post: gunilla.pihlblad@lekebergsrevyn.se