Verksamhetsberättelse 2022

Den filmade versionen av Lekebergs revysällskaps verksamhetsberättelse för 2022 som visades på årsmötet den 25 maj 2023.